MAVİŞ: Sinop Doğalgazı İçin Müjde

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 19.04.2016 tarihinde BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Konuk’u makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda BOTAŞ Genel Müdür Yrd. Abdulvahit Fidan’da hazır bulundu. 

 

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Maviş; “Sinop İline doğal gaz arzı sağlamak amacıyla, 11.07.2011 tarihinde Sinop Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi ihalesine çıkılarak 16.08.2011 tarihinde teklifler alınmış ve 16.04.2012 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır.

Sinop DGBH Yapım İşi Projesinin Geçici Kabulü 27.07.2014 tarihinde yapılmış olup, geçici kabul aşamasında ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye verilen süre sonunda Yüklenici Firma söz konusu eksiklikleri gideremeyeceğini beyan ederek bahse konu eksikliklerin namı hesaplarına BOTAŞ tarafından giderilmesini talep etmiştir.

Bu kapsamda eksikliklerin giderilmesi noktasında Mayıs ayı içerisinde ihaleye çıkılacak olup eksiklikler bu yıl içerisinde giderilecektir.

 

Bununla birlikte, yüklenici firma namı hesabına yaptırılacak işler kapsamında olmamakla birlikte, yapımı tamamlanmış olan Sinop Pig İstasyonu ile ilgili olarak; taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin kamulaştırma kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararının iptaline ilişkin Samsun 2. İdare Mahkemesine iptal davası açılmıştır.

 

Yerel mahkemenin kamulaştırma kararını iptali üzerine karar,BOTAŞ tarafından Danıştay’a temyize taşınmış ve Sinop Doğalgazının önünde yer alan en büyük engel kamulaştırma problemi, Danıştay’ın yerel mahkemenin kararını bozmasıyla ortadan kalkmıştır.

 

Gerçekleşen bu gelişmeler ışığında 2016 yılı sonuna kadar Sinop’un önemli bir kısmına doğalgaz arzı sağlanacaktır.” dedi.